Business Openers
 

Benelux Intrum Jastitia

Judith Bilsen, commercieel directeur van Benelux Intrum Justitia: “Waar heen? Hoe? Tot welke strategische keuzes voor de organisatie leidt dat?”

Enkele simpele maar zeer doeltreffende vragen waarmee Ellen Leenhouts van Business Openers op een zeer inspirerende wijze en met een scherpe positief-kritische blik de regionale Benelux directie van Intrum Justitia in september 2010 heeft uitgedaagd duidelijke keuzes te maken voor de Middellange Termijn Strategie.

De OGSM workshop van Business Openers heeft voor Intrum Justitia geleid tot scherpe keuzes, een duidelijk beeld over de te varen koers én de handleiding voor de route naar de executie op één A4.

De OGSM workshop van Business Openers combineert de kracht van de eenvoud en het perspectief van merk, mens en organisatie. Door de OGSM workshop als directieteam gezamenlijk te doorlopen heeft het daarnaast geleid tot meer teamvorming en een gedragen en doorwrocht plan, waarmee je bij thuiskomst direct over kunt gaan tot executie. Door de eenvoud is OGSM een prima instrument om managers en middle managers op hun beurt te helpen hun (afgeleide) doelstellingen te formuleren, hun strategische en tactische focus scherp te krijgen en de onderliggende plannen en acties op elkaar aan te sluiten, zonder te verzanden in tijdrovende sessies.


Ga terug