Ellen van Zanten
 

Blauwhoed – engagement leidt tot resultaat

Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand. Confucius wist het 2.500 jaar geleden al en het blijft een waarheid als een koe.

De betrokkenheid van je medewerkers is namelijk één van de belangrijkste facetten van je bedrijfsvoering en die betrokkenheid moet je koesteren, stimuleren en vergroten. De mate van engagement bepaalt namelijk het succes van je organisatie. Zeker bij een bedrijf als Blauwhoed waar we de afgelopen jaren bewust gestuurd hebben op een compactere samenstelling.

“Full engagement represents an alignment of maximum job satisfaction with maximum job contribution.” Dit is mijns inziens de definitie van engagement. Hoe groter de betrokkenheid, hoe meer de medewerker bijdraagt aan het succes van de organisatie en hoe meer hij/zij persoonlijk tevreden is. Mensen willen er graag toe doen. Door ze te betrekken en die kans te geven wordt het een samenspel. Dat begint met luisteren. Luisteren naar elkaar als organisatie en vooral ook naar de klant, waardoor ook de betrokkenheid van de klant weer gegarandeerd wordt.

Hoe we dat bij Blauwhoed met de klant doen veronderstel ik als bekend. Mocht dat niet zo zijn dan vind je hier meer informatie over samen bouwen met Blauwhoed. Deze manier van omgaan met de klant kunnen we alleen bereiken als onze medewerkers met deze mindset opereren. Daarvoor is het belangrijk dat onze doelen voor iedereen helder, bekend en ambitieus zijn. Wij doen dit via de OGSM-methodiek (Objectives/Goals/Strategie/ Measurements) die Business Openers bij ons geïntroduceerd heeft. Met deze methodiek hebben we ons businessplan (2013 met het oog op 2016) op één A4. Hieruit stellen we met een deel van de organisatie een ‘prioriteiten top 7’ op die weer doorgegeven wordt aan de rest van de medewerkers. Daarnaast worden de vorderingen bij het halen van de doelen en prioriteiten maandelijks met het hele bedrijf besproken. Zo weet elke medewerker wat zijn of haar bijdrage voor effect heeft op het hele bedrijf.

Om resultaat neer te zetten, is engagement essentieel: geëngageerde medewerkers verhogen onze productiviteit en verlagen onze kosten. Ze stralen energie, drive en passie uit. Ze maken onze organisatie duurzamer en winstgevender en zorgen voor een great place to work. Betrokkenheid is een houding die grotendeels wordt ingegeven door iemands persoonlijkheid en die raakvlakken heeft met ondernemerschap. Dit betekent dus dat wij medewerkers met deze eigenschap in dienst hebben en daar ook actief op selecteren.

In het 4e kwartaal van 2011 hebben we onze eerste engagementtest onder onze medewerkers laten uitvoeren door Targetpoint. We wilden weten wat onze reorganisaties voor effect hadden gehad en hoe we deze resultaten in het jaar daarop konden verbeteren. In 2011 bleek dat 42% van onze medewerkers fully engaged was en 36% nearly engaged. Een deel van de organisatie was zelfs not engaged wat gezien de 2 reorganisaties niet vreemd, maar wel zorgelijk was. Een rode draad die door de resultaten liep was dat de medewerkers beter geïnformeerd wilden worden welke bijdrage ze individueel aan het totaal leverden. Verder kwam naar voren dat de mensen grote behoefte hadden om zo nu en dan complimenten over hun werk te ontvangen van hun eigen collega’s en leidinggevenden.

Eigenlijk wisten (voelden) we dit al, maar het bevestigde voor de organisatie en de leidinggevenden waar we aan moesten werken. Het verhogen van het engagement was dan ook een mooie doelstelling voor het OGSM van 2012. We hebben het vorig jaar zoveel mogelijk en op verschillende momenten en situaties met elkaar bespreekbaar gemaakt en we hebben goed naar elkaar geluisterd. Op basis van de feedback hebben we steeds nieuwe acties uitgezet.

Eind 2012 hielden we nogmaals een engagementtest binnen de organisatie en we waren positief verbaasd over het resultaat! We konden namelijk allemaal niet bevroeden dat het zo verbeterd zou zijn. Met een score van 73% fully engaged en 18% nearly engaged was ik heel blij verrast (totaal 91%). Dat het verbeterd zou zijn wist ik wel, maar dit resultaat had ik niet verwacht. We zagen dat het werkplezier van de medewerkers omhoog was gegaan. Als je weet dat boven de 60% engagement van de medewerkers de “klantenverwondering” voelbaar en zichtbaar wordt, levert dit een mooi toekomstperspectief voor Blauwhoed op. Iets om te koesteren, zeker gezien de afgelopen jaren van reorganiseren, veranderen en aanpassen.

De voordelen die we hieruit halen zijn enerzijds voor de klanten en anderzijds voor de organisatie enorm. Het werkplezier is toegenomen en daarnaast zien onze medewerkers nog beter in wat de zin (bijdrage) van hun werk is. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle doelstellingen voor 2012 gehaald zijn, waaronder een mooi positief financieel resultaat. 2012 is voor Blauwhoed dan ook het beste jaar in de afgelopen 5 jaar! Iets waar we als directieteam zeer blij mee zijn en waar ikzelf zeer trots op ben. We kijken dan ook vanuit het kansenperspectief naar 2013 en zijn nieuwsgierig naar alle mogelijkheden die dit jaar ons gaat bieden.

Phillip Smits CEO bij Blauwhoed


Ga terug