Business Openers
 

De Consumentenbond: herpositionering

De Consumentenbond werd geconfronteerd met een dalend ledenaantal en vroeg Business Openers te helpen met herpositionering.

Op basis van een groot aantal onderzoeken dat de Consumentenbond al had uitgevoerd en een interne analyse aan de hand van interviews hebben we de situatie van de Consumentenbond in kaart gebracht. De Consumentenbond bleek nog steeds een sterk merk te zijn, dat haar authenticiteit vindt in betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. De onderscheidendheid van de Consumentenbond ten opzichte van bijvoorbeeld prijsvergelijkers was onvoldoende duidelijk en de relevantie van de produten en diensten van de Consumentenbond was niet meer optimaal.

Op basis van de analyse is een achttal mogelijke positioneringsrichtingen ontwikkeld. Samen met een groot team van medewerkers van de Consumentenbond is dit aantal teruggebracht naar vier. Deze richtingen zijn vervolgens in een aantal ‘stakeholder safari’s’ (bij medewerkers van de Consumentenbond, leden, ex-leden, prospects, en medewerkers van overheidsinstanties en van bedrijven) onderzocht op authenticiteit, relevantie en onderscheidendheid. Op basis hiervan is een positioneringsvoorstel verder uitgewerkt weer samen met het medewerkersteam van de Consumentenbond en is de positionering voorgedragen aan de directie, vervolgens aan de Raad van Toezicht en last but not least aan de Bondsraad. Hierin is voorgesteld WAT de Consumentenbond in de toekomst zou moeten doen (en wat niet), kortom welke positie in de markt zij zouden moeten kiezen, en HOE zij dit zou moeten doen.

Op basis van de goedgekeurde positionering is vervolgens een Internal Branding traject gestart voor alle medewerkers van de Consumentenbond zodat iedereen weet wat de nieuwe Consumentenbond inhoudt, en welk gedrag hierbij past. Hierna is gestart met het vertalen van de positionering in strategie (en dus in concrete producten en diensten) met behulp van OGSM (een businessplan op 1 A4).

De positionering is ook doorvertaald in communicatie door reclamebureau Euro RSCG.

Met de herpositionering als kompas wordt de Consumentenbond weer een organisatie die de consument echt helpt om keuzes te maken bij producten en diensten die voor de consument echt belang hebben, in emotionele zin of in financiële zin. En zo is de Consumentenbond weer klaar voor de toekomst.


Ga terug