Business Openers
 

De Cruyff Foundation maakt de stap van goed naar nog beter met OGSM

Business Openers helpt de Cruyff Foundation om de stap te maken van goed naar nog beter.  Met behulp van OGSM helpt Business Openers ons jaarlijks het strategisch plan aan te scherpen en dit door te vertalen naar concrete acties. Hierdoor blijven we ambitieus, maar met realistische doelen.  Dat is enorm waardevol voor een kleine organisatie die niet bang is groot te denken (en te doen).

Binnen de Cruyff Foundation hebben we verschillende pijlers en afdelingen, waarbij het van essentieel belang is dat onze projectenkant (Gehandicapensport, Cruyff Courts en Schoolplein14) efficiënt kan samenwerken met de afdelingen fondsenwerving, marketingcommunicatie en events. Daarom hanteren we de OGSM-methodieken en gebruiken het om altijd helder inzicht te hebben in onze taken, verantwoordelijkheden en doelen. Omdat de OGSM’s binnen de hele organisatie op elkaar afgestemd zijn, behouden we focus en helpt het ons efficiënt samenwerken. Vier keer per jaar evalueren we de voortgang binnen elkaars OGSM’s, waardoor we scherp blijven en de koers varen die we van te voren hebben bepaald.

 

We zijn erg blij en dankbaar voor de samenwerking met Business Openers, en hopen deze nog jaren voort te zetten.

 

Niels Meijer


Ga terug