Business Openers
 

Het Rode Kruis en Hallmark durven scherp te kiezen

Onderzoek laat zien dat organisaties die voor een scherpe positionering durven te kiezen en deze door vertalen in hun strategie, succesvoller zijn in hun markt. Het Rode Kruis en Hallmark zijn twee zeer verschillende organisaties en toch hebben zij iets gemeen. Beide organisaties durfde te kiezen voor focus.

Het Nederlands Rode Kruis

Het Rode Kruis merkt dat het traditionele fondsenwerving snel verandert: donateurs willen meer betrokkenheid bij projecten en storten niet meer structureel een maandelijks bedrag. Inkomsten uit fondsenwerving staan onder druk. Voor het Rode Kruis dus tijd voor een nieuwe strategie om een gezamenlijk gedefinieerd doel voor 2020 te behalen.

Marquerite Patiwael, Hoofd Market Development & Fundraising van Het Rode Kruis over haar ervaring met OGSM en de ontwikkeling van een business plan op 1 A4:

“Businesss Openers is absoluut de juiste partner geweest voor dit traject. Het was een inspirerende journey met zeer enthousiaste en professionele begeleiding. Soms hebben wij momenten gekend dat een gezamenlijk doel ver weg leek, maar uiteindelijk zijn wij toch zomaar opeens heel verrassend tot een prachtig gezamenlijk doel gekomen. Het resultaat is een prachtige OGSM met een ambitieus doel waar het hele team zijn hand voor in het vuur steekt. Het hebben van een doel schept binding als team en bundelt energie en creëert focus. Energie en focus die zeker nodig is om het doel van de OGSM in de executie scherp te houden. Wij zijn Business Openers zeer dankbaar voor hun inzet en kunnen hen zeker aanbevelen.”

De ervaring van Hallmark Card

Jaarlijks vinden miljoenen wenskaarten en cadeauartikelen van Hallmark hun weg naar de consument, zowel via winkels als online. Hallmark is daarmee marktleider in Nederland en België. Om zich blijvend te onderscheiden in de markt en relevant te zijn voor klanten heeft Hallmark gekozen voor de ontwikkeling van een strategisch plan op 1 A4 met behulp van de OGSM methodiek.

Jan-Willem Koch, CEO Hallmark Cards Nederland over het resultaat van een strategisch plan met focus:

“De OGSM methode heeft ons niet alleen geholpen in het maken van heldere, strategische keuzes voor de lange termijn, maar ook in het doorvertalen naar tactische plannen en operationele actiepunten. En doordat iedereen binnen Hallmark uiteindelijk een concrete en aantoonbare bijdrage levert aan de overall doelstelling, vergroot dit de betrokkenheid van alle Hallmarkers en stimuleert de onderlinge samenwerking. Daarnaast wordt het (bij)sturen op zowel input (activiteiten) als output (resultaat) relatief simpel, wat in tijden van transformatie bijzonder welkom is voor een CEO.”

Ook aan de slag met een business plan op 1 A4? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.


Ga terug