Waarom Internal branding?


Een merk is het krachtigste middel van een bedrijf om klanten emotioneel aan zich te binden. Het is het icoon dat betekenis geeft aan zijn diensten en producten. Het merk wordt al langer gebruikt om de perceptie van de klant in een bepaalde richting te sturen. Nieuwer is het idee om het merk ook intern te gebruiken om medewerkers te sturen, internal branding. Als zij het merk omarmen en toepassen in hun werk, vergroot dat de mogelijkheden voor het bedrijf om zijn ambities in de markt waar te maken.


Business Openers helpt jou met internal branding


Internal branding bestaat uit vier fasen en is een interactief proces waarbij medewerkers zelf nadenken over het merk en ermee aan de slag gaan. Business Openers heeft veel (praktijk)ervaring met het opzetten van dit proces en het faciliteren van workshops, het geven van trainingen, het organiseren en invulling geven aan internal branding evenementen en het ontwikkelen van interne communicatie.


Ga morgen aan de slag met internal branding


Business Openers kan je helpen bij de internal branding van jouw organisatie. Neem vandaag contact met ons op. We kunnen je altijd verder helpen.