Business Openers
 

Lommerijk: buiten winnen begint binnen

Monique Delfgaauw van Lommerrijk: “Duidelijk, enthousiast, scherp, betrokken en uitdagend is typerend voor onze ervaring met Ellen Leenhouts van Business Openers.”

Business Openers heeft de Rotterdamse horeca onderneming Lommerrijk geholpen met positioneren en met hun strategisch plan voor 2012. Monique Delfgaauw zegt er het volgende over: “Business Openers heeft ons een spiegel voorgehouden door vragen te stellen als: ‘wie zijn jullie nu, wat stralen jullie uit, wat willen jullie zijn en wat wil je uiteindelijk bereiken?’

Samen met Business Openers hebben we het merk Lommerrijk, op een voor iedereen herkenbare wijze, duidelijk in kaart gebracht. Met de merkwaarden en daaraan gekoppelde grenswaarden hebben we nu een concrete richtlijn waar wij alles aan toetsen. Zo zetten wij ons sterker in de markt neer. Door binnen te starten en alle medewerkers hierbij te betrekken hebben wij intern draagvlak gecreëerd waardoor iedereen er enthousiast mee aan de slag is.

Gekoppeld aan de positionering heeft Business Openers met ons het strategisch plan 2012 (op één A4, volgens de OGSM methodiek) ontwikkeld met duidelijke doelstellingen, plan van aanpak en tijdspad.
We merken dat door de scherpe positionering en het heldere plan er rust in de organisatie is. Eenieder van de organisatie weet waar we voor staan, wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat ieders rol daarin is. En iedereen voelt zich erbij betrokken ongeacht zijn of haar functie in de organisatie, en voelt daardoor elk succes als een persoonlijk succes.

Onze ervaring met Ellen Leenhouts van Business Openers valt te typeren als duidelijk, enthousiast, scherp, betrokken en uitdagend. En de duidelijke en begrijpelijke communicatie die door alle medewerkers van alle afdelingen ervaren werd heeft bijgedragen aan deze succesvolle samenwerking!”


Ga terug