Niels Willems
 

Nederland Schoon – verzorgingsplaats Ruyven

Gedrag beïnvloeden vanuit waarden is effectiever dan met normen. Business Openers paste dit principe toe op de herinrichting van een zogeheten ‘verzorgingsplaats’ langs de snelweg A13 bij Delft om het veiliger en schoner te houden.

Nederland Schoon dat als doelstelling heeft zwerfafval tegen te gaan, vroeg Business Openers om een herpositionering. Men had het gevoel de stichting en haar doelstelling naar een volgend niveau te kunnen tillen. Nederland Schoon is succesvol geweest met het verhogen van het bewustzijn over zwerfafval. Maar hoe het publiek meer, ook onbewust, te prikkelen tot beter gedrag?

Nederland is objectief gezien al een heel schoon landje; schoner dan mensen denken dat het is. De analyse van Nederland Schoon was dat dat vooral komt door wat zij noemen de ‘hot spots’ die het beeld verpesten. Want vooral in de buurt van scholen, in winkelcentra en langs snelwegen zorgt hufterig gedrag vaak voor te veel zwerfafval.

In de herpositionering haakt Nederland Schoon nu in op het ‘Nederland-gevoel’. Meer specifiek werd gekozen om het merk Nederland Schoon te laden met Nederlandse waarden als wilskracht, optimisme en eigen-wijsheid: ‘Nederland kan beter’. We werden vervolgens gevraagd dit dan eens uit te werken voor één van de hotspots: de verzorgingsplaats. Als pilot werd de parkeerplaats Ruyven langs de A13 aangewezen die tot voor kort behoorde tot de drie meest vervuilde en rommelige verzorgingsplaatsen van ons land. Rijkswaterstaat had al plannen om de verzorgingsplaats op de schop te nemen en men stond meer dan open om dat te doen in samenspraak met Nederland Schoon.

Een analyse van ons bevestigde dit beeld volkomen. En al snel bleek ons ook waarom: de verzorgingsplaats is een plek voor auto’s en niet voor mensen. Ons idee was dan ook om de plek te ontannoniemiseren en juist de persoonlijke betrokkenheid van de bezoeker met de plek te verhogen. Want dat is iets wat uit diverse onderzoeken blijkt: hoe meer je je ergens thuis voelt / hoe meer de plek ‘van jou’ is, hoe minder men geneigd is zich asociaal te gedragen. De plek moest wat ons betreft ook een meer herkenbaar, een meer eigen karakter krijgen.

In ons onderzoek bleek dat ‘Ruyven’ de naam is van een schip van de VOC. Dat konden we goed gebruiken, want de VOC-mentaliteit past precies bij de nieuwe merkpositionering van Nederland Schoon. Vanuit deze waarden zijn we ideeën gaan bedenken hoe de betrokkenheid van de plek voor de bezoekers vergroot kan worden. De meeste daarvan zijn daadwerkelijk doorgevoerd. Op de verzorgingsplaats staan prominent afbeeldingen van het VOC-schip, er is een kinderspeelplaats gekomen (natuurlijk in de vorm van een zeilschip), er zijn outdoor fitness apparaten (‘wie is de sterkste?’) geplaats bij de truckersplaats en de wandelpaden hebben een grevelrode kleur gekregen. Ook is er een snelheidsmeter gekomen die feedback geeft aan hoe langzaam de automobilist rijdt. Verder heeft Nederland Schoon er opvallende afvalbakken geplaatst die in gebruik netjes en glimmend blijven; ook een belangrijke prikkel voor mensen om zich netjes te gedragen.

Op 15 maart is het vernieuwde Ruyven officieel geopend door plaatsvervangend Directeur Generaal van Rijkswaterstaat, Theo van de Gazelle, directeur van Stichting Nederland Schoon, Uli Schnier, Rik Buddenberg, burgemeester van Pijnacker-Nootdorp en lokale horeca ondernemer Hajé de Jager.


Ga terug