Onze werkwijze

Business Openers’ BrandPositioner©
Van sterke merken is bekend dat ze gebaseerd zijn op één bepaald oerkarakter, een archetype. Het door ons ontwikkelde BrandPositioner© model helpt het archetype te bepalen. Een duidelijke merkpositionering vanuit één van deze archetypes versterkt de herkenbaarheid van en het vertrouwen in het merk omdat mensen er onbewust bekend mee zijn. lees verder

Business Openers’ BrandHouse©
Om daadwerkelijk door de hele organisatie heen met het merk aan de slag te gaan, is het van belang de gekozen positie helder en krachtig te verwoorden. Ons eigen BrandHouse© model vat het merk krachtig samen zodat het door iedereen direct wordt begrepen en als intern kompas gebruikt kan worden. Door de aantrekkelijke en spanningsvolle invulling bindt en boeit het merk op deze manier zowel klanten als medewerkers. Lees verder

Vier fasen aanpak Internal Branding
Internal Branding is het gebruik maken van het merk om de medewerkers te richten op de doelen van de markt. Dat gaat volgens Business Openers in vier fasen: het verklaren van het merk, het laden van het merk, het beleven van het merk en het verankeren van het merk in systemen en processen. Lees verder

OGSM; Businessplan op 1 A4
OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. In één oogopslag is duidelijk hoe verschillende onderdelen samenhangen met de doelstelling en met elkaar. Dit maakt het tot een krachtig middel om voortgang en focus te bewaken. Lees verder