Privacyverklaring mailings

 1. Privacy

Business Openers wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de klant voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring geldt voor de verwerking van gegevens van klanten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Business Openers uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Business Openers verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Business Openers voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • klanten van Business Openers;
 • prospects van Business Openers;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, masterclasses en uitnodigingen van Business Openers.
 1. Verkrijgen persoonsgegevens

Business Openers verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
  • u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Business Openers voor uw project;
  • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
  • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Business Openers verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.

Business Openers verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming;
 • het gerechtvaardigd belang van Business Openers om u nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Business Openers verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op uw badge op te kunnen noemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties
Link naar uw LinkedIn-pagina Om uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden
Uw contactpersoon bij Business Openers Om onze digitale berichten te kunnen personaliseren
(Eerdere) Nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Dieetwensen* Om het menu aan te passen dat we aanbieden tijdens onze evenementen. Deze informatie wordt meteen na het beëindigen van het evenement verwijderd.
Contactgegevens van uw secretaresse Om contact met u op te kunnen nemen
Opt-in/opt-out Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren
 

*Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet event van Business Openers heeft opgegeven.

 

 

 

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Business Openers informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Business Openers stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • uw onderneming houdt op te bestaan;
  • in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Business Openers.

 

 1. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van Business Openers ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Business Openers te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

 

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Business Openers via info@businessopeners.nl.

 

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens en derden

Business Openers deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Business Openers kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit. 

 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Business Openers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Business Openers behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.businessopeners.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

 1. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Business Openers via info@businessopeners.nl.

 

 

 

Amsterdam, 7 mei 2018

Privacy

Businessopeners.nl is een website van Business Openers

 

Business Openers hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 1. verbetering van onze website
 2. marketingdoeleinden
 3. social media sharing

Cookies

Om bezoeken aan onze website te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (tot wanneer u uw tijdelijke bestanden wist).

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

 

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

 

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter en LinkedIn. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter en LinkedIn omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter en LinkedIn.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden

Business Openers verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Business Openers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

 

Uw rechten

U hebt het recht Business Openers te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Business Openers via info@businessopeners.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Business Openers behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

 

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Business Openers, kunt u zich richten tot Business Openers via info@businessopeners.nl .

 

Amsterdam, 7 mei 2018