Business Openers
 

ROC Rijn IJssel: een uniforme merkuitstraling

ROC Rijn IJssel, Regionaal Opleidingen Centrum te Arnhem e.o., vroeg Business Openers hun nieuwe positionering door te vertalen naar external branding strategie. Resultaat: een uniforme merkuitstraling die zowel intern als extern tot veel positieve feedback (en trots) leidde. En een meer zichtbare strategie vanuit de top-organisatie, die leidde tot significante kostenbesparing.

ROC Rijn IJssel te Arnhem wil haar droom waarmaken: 100% van alle deelnemers verlaten de school met een diploma. Om dit in de ingewikkelde organisatiestructuur van de grond te krijgen, betrok Rijn IJssel Business Openers bij de plannen.

Business Openers werkte met het voltallige management van Rijn IJssel aan het vaststellen van de positionering. Vervolgens vormden de positionering en de droom gezamenlijk de basis van het 3-jaar strategisch plan.

Op basis van deze strategische uitgangspunten in combinatie met kwalitatieve toetsing bij vele stakeholders in- en extern, ontwikkelde Business Openers een duidelijke strategische merkoplossingsrichting. Daarnaast werkte Business Openers met Rijn IJssel aan de kwantitatieve resultaatmeting.

Verschillende projectteams bij Rijn IJssel gingen onder leiding van Business Openers aan de slag om alle aspecten binnen het traject te realiseren. Het merkbeleidsteam werkte met de creatieve bureaus (huisstijl, reclame, media) aan een consequente merkuitstraling. Het kwaliteitsteam richtte zich op het objectief meten van resultaten en deze inzichtelijk maken.
Resultaat was niet alleen een zichtbaar, herkenbaar succesvol en aansprekend merk Rijn IJssel. Ook leverde dit traject trotse medewerkers en een grote besparing in werk op. Op koers om de droom te realiseren.


Ga terug