Business Openers
 

Wat is jouw man op de maan?

Door Marc van Eck

Heel gek, bijna elk bedrijf maakt businessplannen, maar bijna geen bedrijf gebruikt ze echt in de praktijk. En dat terwijl het maken van het plan vaak een heel gezwoeg is en veel kostbare tijd kost.

Sommige handige managers hebben inmiddels de zoek en vervang functie gevonden en zijn dan met het oude plan in de hand lekker op weg zodra het oude jaartal vervangen is door het nieuwe. Dit is doodzonde, want het maken van een goed plan verhoogt de kans enorm om je doelen te halen. En dat komt met name omdat je wordt gedwongen echte keuzes te maken. Kiezen tussen goed en goed maakt echt het verschil!

OGSM is de ultieme tool die alle problemen oplost. Het is eenvoudig en handzaam, kost weinig tijd om toe te passen, dwingt echt tot keuzes maken en kan makkelijk gebruikt worden om de voortgang op te volgen en bij te sturen waar nodig. Kortom met OGSM komen zelfs de meest uitdagende doelen dichterbij.

Vijf tips voor een businessplan op 1 A4 dat wél werkt.

OGSM Business Plan op 1 A4_businessopeners

1. Start met het beoogde einddoel
In de praktijk beginnen veel businessplannen met het optellen van acties en dan te bekijken waar dit de organisatie kan brengen. Deze ‘management by actions’ aanpak leidt tot mindere resultaten dan de ‘management by objectives’ methode van Drucker. Het OGSM begint dus met een duidelijke en krachtige verwoording van het kwalitatieve doel (de Objective) van uw organisatie. Het geeft aan waar uw organisatie wilt staan aan het eind van een bepaalde periode. Dit is vaak één jaar, maar kan ook drie jaar zijn. Omdat de Objective leidend is voor alles wat volgt is het belangrijk dat alle betrokkenen hier overeenstemming over hebben. De Objective is dus het punt op de horizon dat uw organisatie binnen de bepaalde tijdseenheid wil hebben bereikt. Een goede objective voldoet aan de volgende criteria:

  • Hij moet ambitieus zijn, maar wel haalbaar
  • Hij moet intellectueel juist zijn en emotioneel aantrekkelijk
  • Het halen van de objective moet leiden tot volledige tevredenheid.

Een goed voorbeeld van een objective is er een die John F. Kennedy samen met de NASA formuleerde: ‘Onze landgenoten zijn trots op Amerika door als eerste een man op de maan te zetten’. Het doel is duidelijk, en ook langs welke weg hier te komen.

2. Bepaal de kwantitatieve doelen
Een plan wordt gemaakt om het te realiseren. Dat geldt ook voor OGSM. Dus is het belangrijk om aan het eind van de rit wel te weten of de doelstelling is behaald. Maar ook tussendoor of het plan op koers is om op tijd te kunnen bijsturen indien nodig. Hiernaast is van belang dat alle betrokkenen dezelfde definitie hebben van de woorden uit de Objective. Vertaal daarom de Objective (het kwalitatieve doel) in kwantitatieve doelen (de Goals). Op basis hiervan kan aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode worden bepaald of de Objective daadwerkelijk is behaald. De Goals zijn dus de coördinaten van het punt op de horizon, de Objective. Zorg dat de Goals SMART zijn, dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden.

3. Durf te kiezen
Aangekomen bij de ‘S’ van Strategies. Maak specifieke keuzes hoe de Objective (en daarmee de Goals) te gaan halen. Kies maximaal vijf strategieën. Als er geen serieus alternatief is voor een strategie, is het geen strategie maar een feit. Scherp kiezen wat wel en niet te doen is de kunst van strategieën. Dit leidt tot focus, en de ervaring leert dat focus leidt tot resultaat. Alles een beetje doen of nog erger het ene doen en het andere niet laten, is kiezen voor middelmaat.

4. Zet visie om in actie
Zijn de strategieën bepaald, dan is het van belang om te meten of iedere strategie op koers ligt (en zo dus bijdraagt aan het halen van de Objective). In de laatste stap naar een inspirerend en gericht businessplan op 1 A4 wordt iedere strategie naar concrete actiestappen vertaald en wordt overeengekomen wie de actiestappen uitvoert en wanneer deze gereed zijn. Zo wordt de uitvoering van de acties, en dus de realisatie voor het businessplan zeker gesteld.

5. Speel niet vals, gebruik écht maar 1 A4
Geïnspireerd en gemotiveerd en wilt u ook aan de slag met een businessplan op 1 A4 dat wél werkt? Download hier gratis een OGSM template om uw Objective, Goals, Strategies en Measures helder op te schrijven op slechts 1 A4.


Ga terug