Business Openers
 

Wolters Kluwer: positionering en OGSM hebben onze ogen geopend

Marja Kleinekoort van Wolters Kluwer: “Positionering en OGSM met Business Openers heeft onze ogen geopend”

Business Openers heeft Wolters Kluwer (Business Unit Regulatory) geholpen om het merkportfolio te herpositioneren en met hen gewerkt aan de toekomststrategie en de doorvertaling naar concrete acties met behulp van de OGSM methodiek. Marja Kleinekoort, Publishing Manager Business Unit Regulatory, is enthousiast:

“Business Openers heeft onze ogen geopend ten aanzien van de kracht van positionering van ons portfolio en de koppeling daarvan aan de strategie. De uitgeefwereld bestaat veelal uit zeer enthousiaste, creatieve en eigenzinnige mensen. Elk met een eigen mening, visie en inzicht. Dit betekent dat uitgevers vaak een eigen koers voor ogen hebben en hun eigen portfolio ontwikkelen met een bepaalde doelgroep voor ogen. Bovendien is het een markt die aan grote (digitale) ontwikkelingen bloot staat, wat snelheid en flexibiliteit van ons verlangt. Dit is prima en moet ook zo zijn, maar het risico is wel dat er niet altijd even efficiënt vanuit strategische uitgangspunten wordt gedacht; hierdoor wordt niet de grootste (merk)bekendheid en de daarbij behorende marktpenetratie en omzet behaald.

Door de merkwaarden duidelijk te bepalen en in lijn daarvan het portfolio “onder handen te nemen” werd ons duidelijk dat er verbeterslagen mogelijk zijn. Op dit moment zijn de merkwaarden in overleg vastgesteld en wordt het strategische plan daar op alle fronten (marketing, communicatie, sales, innovatie, portfolio etc.) op afgestemd. De kracht van de uitwerking van de strategie in het zogenaamde OGSM-model is dat het geheel zeer praktisch wordt. De acties en deadlines zijn meteen gekoppeld aan de personen die het moeten gaan realiseren en iedere betrokken collega wordt benoemd. Het biedt handvatten omdat iedereen precies weet wat er verwacht wordt, wanneer, met wie en hoe. Daarnaast is het proces zeer goed te monitoren en bij te sturen omdat het resultaat goed meetbaar is.

Bovendien ben ik van mening dat het resultaat in de markt zichtbaar zal zijn in de vorm van een grotere marktpenetratie, als de gehele organisatie wordt aangesloten op de merkwaarden en daaruit volgende strategie. Als het dus de basis van het handelen en denken is van alle medewerkers. Of men nu aan de voet staat van innovaties, het product moet verkopen, de auteurs moet aansluiten of de marketingcampagne moet samenstellen.

De samenwerking met Business Openers betekent voor mij openheid, directheid, discussie, betrokkenheid, snelheid en werkt als een eye-opener. De expertise die Business Openers in het gehele proces inbrengt is er niet een van “papieren kennis” maar wordt in een hele praktische aanpak “aan de man gebracht”. Door de snelheid waarmee Business Openers zicht specifieke marktkennis en mogelijke denkrichtingen eigen maakt, knelpunten signaleert en meedenkt over de praktische uitwerking in de uitgeefindustrie zijn we Business Openers binnen de kortste keren als volwaardig partner in het gehele proces gaan zien. Bovendien maken we nu ook wat uitstapjes in de richting van bijvoorbeeld marketingcommunicatie omdat de mening van Business Openers op prijs wordt gesteld en het de discussie weer wat openbreekt. Kortom, de samenwerking is inspirerend en enthousiasmerend!”


Ga terug